Bli en Syngende kommune!

Nå kan din kommune få hjelp til å statse på sang for innbyggere i alle aldre!

Krafttak for sang har som mål å sikre at sangen blir en naturlig del av hverdagen i norske kommuner. Vi mener at sang kan brukes til nesten alt; fra metodisk språktrening, og effektivisering av arbeidshverdagen, til kunstneriske, dyptgripende møter mellom mennesker! En Syngende kommune får hjelp til å gjennomføre sangtiltak for små og store - gjennom bl.a. kurs, økonomisk støtte og workshops.

Delta på kurs om sangbruk

I samarbeid med våre mange partnere utvikler vi kurs, konferanser, ressursbanker og programmer som våre Syngende kommuner får delta i. Blant annet tilbys alle kommuner deltagelse i programmene Syngende barnehageSyngende skole, Syngende institusjoner og Syngende kommuner.

 

 

Slik blir man en syngende kommune

Det å bli en Syngende kommune skal være et resultat av en kollektiv prosess i kommunen, både innad i kommuneadministrasjonen og i kulturlivet. 

Hvis du ønsker at kommunen du bor i skal bli en Syngende kommune bør du ta kontakt med andre ressurspersoner i sang -og kulturmiljøet som for eksempel dirigenter, frilans sangere, kultursjef og kulturskolerektor. Det bør tas opp i kommunestyret om kommunen skal bli en Syngende kommune. 

 

Hva får en Syngende kommune?

  • Opplæring av sangutvalget i kommunen.

  • Årlig fagdag fra Krafttak for sang og våre partnere til skoler, barnehager og eldreinstitusjoner i tillegg til kurs rettet mot de som jobber innenfor psykiatrien og med personer med funksjonsnedsettelse.

  • Inspirasjonsdag, workshop og konferanse i Oslo - Hver vår arrangerer Krafttak for sang en inspirasjonsdag og workshop. I tillegg inviteres medlemmene i sangutvalget til en åpen konferanse om sang hver høst.

  • Veiledning per telefon/mail fra Krafttak for sang sentralt.

  • Nyhetsbrev om interessante hendelser på sangfeltet i inn -og utland.

  • Økonomisk støtte - En viss støtte over 3 år for å gjennomføre programmet.

  • Markedsføringsmateriell - Rollup, brosjyrer og annet materiale.

  • Syngende barnehager, syngende skoler og Syngende institusjoner - skoler og institusjoner i en Syngende kommune blir prioritert til programmene våre.

Morsomme sanger kan skape mye god stemning under et møte eller en konferanse!

Morsomme sanger kan skape mye god stemning under et møte eller en konferanse!


Prosess

PROSESS-GRAFIKK.png
 

Søknad sendes til Krafttak for sang

Når kommunestyret har besluttet at dere ønsker å bli en Syngende kommune, sendes en søknad til Krafttak for sang. Søknadsfrist for oppstart i 2019 blir i november 2018. Svar på søknaden vil komme innen 2 uker.

Opprette sangutvalg

Sangutvalget skal bestå av ressurspersoner som kjenner sang -og musikklivet i kommunen. Utvalget bør ha 5–8 medlemmer som kan møtes 2-3 ganger i semesteret. Lederen for sangutvalget er bindeleddet mellom Krafttak for sang og den Syngende kommunen og har ansvaret for gjennomføring, dokumentasjon og rapportering.

 

Opplæring

Når sangutvalget møtes for første gang vil medlemmene få opplæring av en representant fra Krafttak for sang. Opplæringen vil bestå av veiledning om gjennomføring av Syngende kommune-programmet i den aktuelle kommunen, tilgang til materiell, nettressurser, kartleggingsverktøy og tips til dokumentasjon og promotering.

Kartlegging av sangtilbud

Sangutvalget skal kartlegge sangtilbudet som allerede finnes i kommunen. Alle innbyggerne i en Syngende kommune skal ha muligheten til å ta del i et godt og inkluderende sangtilbud. Til kartleggingen brukes det verktøy som Krafttak for sang har utviklet. 

Utvikle langtidsplan

Etter kartleggingen legger sangutvalget en langtidsplan. Denne bør inneholde gode sangtiltak som supplerer det allerede eksisterende tilbudet. Sangtiltakene skal være av varig karakter slik at de kan leve videre etter at programmet er over. 

Iverksettelse - Syngende kommune

Når planleggingen er ferdig, gjenstår iverksettelsen av tiltakene.  Et godt samarbeid mellom kommuneadministrasjon og det frie kulturlivet vil kunne skape mange flotte aktiviteter som kommer innbyggerne i kommunen til gode. En Syngende kommune forplikter seg til prosjektet i 3 år. 

Når et nytt sangtiltak skal settes i gang eller når det er en "sanghappening" i kommunen, er det flott om lokale medier er invitert slik at innbyggerne i kommunen holder seg informert om hvordan prosjektet utvikler seg. Noen Syngende kommuner har en egen facebook-gruppe hvor informasjon deles.  

 

 

Tips til gode sangtiltak

I idébanken har vi samlet en rekke gode sangtiltak uavhengig om de er i regi av Krafttak for sang eller ikke.
Her kan du lese litt om hvordan de ulike Syngende kommunen organiserer seg og hvilke sangtiltak de har prioritert det siste året.