BLI EN SYNGENDE KOMMUNE!

 

SØKNADSSKJEMA

Det er viktig å lese informasjonen om Syngende kommuner før dere fyller ut skjemaet. Det kan også være en god idé å gjøre seg kjent med Veiviseren. SØKNADSFRIST 10. NOVEMBER

KONTAKTPERSON *
KONTAKTPERSON
Hvorfor ønsker dere å bli en Syngende kommune? Er det spesielle satsingsområder eller målgrupper dere ønsker å fremheve?
Beskriv kort hvilke aktiviteter som finnes som f.eks. kor, allsangsstunder, babysang osv.
Hvem står bak søknaden? Beskriv kort om prossessen i kommunen. Er det lagt frem for kommunestyret? Hvordan er sangutvalget tenkt sammensatt?
Har kommunen et ønske om å være med på et løft for sangen? Hva slags egeninnsats i form av midler eller arbeidsinnsats kan kommunen bidra med?

Vi tar kontakt innen 3 uker etter søknadsfristen. 

SØKNADSFRIST 10. NOVEMBER