Ny nettside: Lag et Syng deg friskere-kor i din kommune!

Krafttak for sang og Nord Universitet sammen om ny nettside:

Slik starter du sangtilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer

Korkonseptet Syng deg friskere (Nord Universitet) bygger på internasjonalt anerkjent forskning. På www.syngdegfriskere.no har forskerne Grete Daling og Arve Almvik servert deg oppskriften på hvordan du kommer i gang med suksessprosjektet der du bor!

Forskningsprosjektet “Syng deg friskere” studerte hvordan jevnlige korsang-økter påvirker mennesker med psykiske helseutfordringer. Deltagerne i studien rapporterte at det å mestre stemmeutvikling og å synge sammen gav dem en opplevelse av stolthet, tilhørighet og det å duge. I tillegg ble koret et sosialt fellesskap, der man støttet og bygget hverandre - også i stunder der livet buttet imot. 

Kordeltagerne opplevde mestring, glede og fellesskap - og en følelse av å duge.

Kordeltagerne opplevde mestring, glede og fellesskap - og en følelse av å duge.

Ny nettside gjør det enklere å starte kor - over hele landet!

Resultatene har fått internasjonal anerkjennelse, og nå har Krafttak for sang og Nord Universitet samarbeidet om en egen hjemmeside for prosjektet. Målet er å gjøre det enklere å starte Syng deg friskere-kor over hele landet!

Video-håndbok og gode tips

På nettsiden finner du alt fra informasjon om forskning og funn, til praktiske råd og tips om hvordan man går frem for å starte og drifte et nytt kor.