Nytt inkluderende sangprosjekt

Sangprosjekt for bosatte flyktninger og asylsøkere

Prosjektet vil finne sted i de Syngende kommunene Vaksdal og Bergen.

Etter å ha fått innvilget utviklingsmidler fra Musikkens studieforbund starter Krafttak for sang og Norsk Viseforum opp et spennende prosjekt rettet mot bosatte flyktninger og asylsøkere.

Prosjektet går ut på å starte opp sanggrupper folk fra ulike land og kulturer synger sammen. Repertoaret vil være en blanding av norske viser og tradisjonssanger og sanger fra deltakernes hjemland. Fokuset vil være på fellesskap, mestring, kulturutveksling og språkutvikling.

Prosjektstart til høsten

Prosjektet starter opp høsten 2019. Krafttak for sang har tidligere hatt sangaktiviteter i flere asylmottak (støttet av SMIA) og flere av de syngende kommunene har også aktiviteter rettet mot målgruppen.