En innholdsrik konferanse om inkludering

Da er årets konferanse ”Sang som middel til inkludering av flyktninger og asylsøkere” historie. I løpet av to innholdsrike dager fikk nærmere 120 deltakere lære mer om hvorfor sang og musikk er en god ressurs i inkluderingsarbeidet.  

Den første dagen var fokuset på  barn og unge. Dagen ble åpnet av sangambassadører fra den syngende skolen, Bjørnemyr skole på Nesodden med sangen «Stem i», før det var offisiell åpningstale fra statssekretær Bård Folke Fredriksen.

Denne dagen fikk deltakerne innblikk i en rekke store og små prosjekter fra det ganske land. Den syngende kommunen Ås er en foregangskommune i arbeidet med å bruke sangen som en inkluderende ressurs. Ellen Vibe fra Ås internasjonale kultursenter ga oss et innblikk i noen av deres aktiviter. Bård Hestnes fra Norsk Kulturskoleråd leverte der etter en innføring i Kor Arti` hvor publikum også fikk bli med å synge.

Så fulgte to paneldebatter om temaene ”sang som ressurs i språkopplæringen” og ”sang som kulturell brobygger”. I panelet satt bl.a. Omer Bhatti som kunne fortelle om hvordan musikken hjalp han til å finne sin tilhørighet på Holmlia i oppveksten, og Victoria Liedbergius som fortalte om prosjektet Ung i kor har for minoritetsbarn og ungdom, ”Barn synger”. Nora B. Kulset holdt foredraget ”fra sang til språk”, hvor hun på en energisk og morsom måte ga oss en faglig boost om barn, sang og språk og hvordan det hele henger sammen.

Dag to fikk vi gjester fra Europeisk korforbund og fikk dermed bekreftet at kormiljøet setter fokus på inkluderingsarbeid også andre steder i Europa. Deretter ble det presentasjoner av en rekke spennende prosjekter som Musikkens studieforbunds satsing SMIA ved Mari Tangen og Ida Svanes og ”Hvordan man kan bruke sang i eldreomsorgen på tvers av kulturell bakgrunn” levende presentert av Kristi Stedje, Pål Sandø og Rosalie Luong.

Et av høydepunktene på årets konferanse var konserten med Igor D. og Fetterforeningen. Igor Dunderovic kom til Norge som asylsøker i 1992, og jobber nå som musiker, komiker og med musikk i asylmottak gjennom SMIA. Alle disse erfaringene gjør at han ser det norske systemet og kulturen både innenfra og utenfra. Dette beskriver han morsomt og lærerrikt gjennom både sangtekstene sine og som debattant i paneldebatten ”sang i asylmottak”. I denne debatten deltok også bl.a. Maimuna Sey (Bosetting -og aktivitetsleder ved Dikemark Statlige Mottak) som forklarte hvorfor det ofte er krevende å gjennomføre tiltak på asylmottak.

Krafttak for sang sitt andre kulturelle innslag denne dagen var en opptreden med Kevzta og hans fantastiske kordamer. De laget flott stemning og viste oss hva ekte sangglede er. I siste debatt deltok bl.a. Amal Aden som sammen med sine meddebattaner bidro med tanker om integrering rundet temaet ”sangens betydning i et inkluderende lokalsafunn”.

Krafttak for sang retter en stor takk til alle deltakerne, samt alle ressurspersonene som delte av sin kunnskap med oss disse to dagene. Vi gleder oss allerede til konferansen i 2017!