HOPE

Prosjektkoret HOPE i den syngende kommunen Harstad ledes av musikklærer og dirigent Børge Nilsen og består av 10-15 medlemmer fra Syria, Afghanistan, Sudan, Filipinene og Norge.


Koret er i første omgang et prosjekt som går over tre måneder høsten 2016. Koret er støttet av SMIA/Musikkens Studieforbund og IMDi og ble startet opp i begynnelsen av september.  De møtes hver torsdag i Røde Kors Harstad sine lokaler og øver i to timer inkludert god tid til å spise vafler og snakke sammen.

Ut i prosjektperioden har de også begynt å øve med en musikkgruppe som Børge Nilsen leder og dermed møtes de til øvinger på mandager også.  De har allerede hatt to opptredener. Den første var på festivalen Multicultura 23. oktober og den 5. november sang de på Røde Kors sitt 100-årsjubileum i Harstad.

De har opprettet en egen facebookgruppe HOPE der de vil verve nye medlemmer. Koret er invitert av fribymusiker Abazar Hamid i Harstad, til å være med på et prosjekt med å samle inn vuggesanger.