Forslag til gjennomføring av åpen korøvelse på asylmottak

Åpen korøvelse på asylmottak

Under følger forslag til hvordan en åpen korøvelse kan gjennomføres:

 

Kl. 18.00 – 18.45 - fellessang med beboerne på mottaket

-       Morsom og enkel oppvarming av kropp og stemme

-       Enkle kanonsanger/sanger uten tekst/enkle norske sanger

Tips til oppvarming:

o   Nyttig å vite

o   Noen vanlige stemmeøvelser

o   Oppvarmingsøvelser, stemmeøvelser og kroppsøvelser

o   Stemmeøvelser og leker for stemmen

Musikktips til fellessangen:

o   Diri Diri dam (tilsendt pdf)

o   Seidama (tilsendt pdf)

o   Byssan Lull (tilsendt pdf)

o   Bele mama (tilsendt pdf)

o   Tumba tumba

o   Fruktkanon

o   Fader Jacob

 

1845 – 1930: Sosial mingling med kaffe og kaker eller annen servering.

Her får kormedlemmene en mulighet til å bli litt kjent med de som bor på mottaket. Noe relevante spørsmål i forkant:

Skal koret stå for dette? Ordnes bevertningen på mottaket eller hjemme?

Skal koret sette ned en arrangementskomité som kan sette opp stoler, sette på kaffe etc.

 

1930 – 2100: Åpen korøvelse (minikonsert)

Tenk igjennom hva dere vil gjøre i den andre delen av prøven. Her kan dere enten ha en åpen, men ordinær øvelse, eller legge opp til en minikonsert for de av beboerne som ønsker å bli igjen for å høre på etter pausen. Det går også an å kombinere oppleggene.

Opplegget er utviklet av Krafttak for sang www.krafttakforsang.no