Søk midler til åpen korøvelse

Smia - logo.jpg

 

Tilskudd til ”Åpen korøvelse på asylmottak”

Krafttak for sang utlyser midler til kor som ønsker å gjennomføre en åpen korøvelse i samarbeid med et asylmottak.

Krafttak for sang er en organisasjon som jobber for at alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå, alder, bosted og etnisitet skal få ta del i et inkluderende sangtilbud. Nå har Krafttak for sang fått midler fra IMDI, fordelt gjennom Musikkens studieforbund og deres prosjekt SMIA (sang og musikk i asylmottak), til å gjennomføre diverse prosjekter i asylmottak. Et av prosjektene er «Åpen korøvelse på asylmottak» der vi inviterer norske kor til å legge en av sine øvelser høsten 2016 til et lokalt asylmottak. Hvis det ikke er egnede lokaler på mottaket kan øvelsen avvikles et annet sted.

Intensjonen vår er at beboerne på mottaket skal få muligheten til å synge med koret, få et innblikk i hva korsang er og hvor flott det kan være å synge sammen.

Utdeling av midler

Krafttak for sang deler ut 2500kr til 20 ulike kor etter "førstemann til mølla - prinsippet". Beløpet er ment å dekke de utgiftene koret har i forbindelse med øvelsen. Dette kan være kostnader til informasjons- og motivasjonsarbeid, instruktører, tolk, transport, materiell og leie av instrumenter.

Hvem kan søke?

Alle kor kan søke midler fra oss. Ta kontakt med det lokale asylmottaket før dere sender en søknad til oss slik at dere vet dere får gjennomført tiltaket.

Hvordan søke?

Send en kort beskrivelse av koret og hvilket asylmottak dere skal besøke og når øvelsen er tenkt gjennomført. Det er ingen søknadsfrist, men tiltaket må gjennomføres i 2016, og rapport være oss i hende innen 23.12.16

Søknad om midler sendes til jarle.flemvaag@musikk.no

Rapportering

Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av tiltaket med et enkelt regnskap. Hvis vi ikke har fått rapporten innen fristen må midlene tilbakebetales. (IMDI har strenge krav til gjennomføring og rapportering som ikke gir rom for utsettelse).

Vi håper også at mange kor vil se verdien av å kunne bidra med gode sangopplevelser til de som tilbringer lange dager på asylmottak.