Program 19. oktober

PROGRAM 19. OKTOBER

Kl. 09.30 - Registrering og kaffe

Kl. 10.00 - Sanginnslag ved sangambassadører fra Bjørnemyr skole.

Kl. 10.10 - Offisiell åpning

Statssekretær Bård Folke Fredriksen

Kl. 10.20 - Velkomsthilsen

Hans Kåre Flø (leder av styringsgruppen, Krafttak for sang)

Kl. 10.30 - «Sang i asylmottak»

Ellen Sibe Kråkenes fra den syngende kommunen Ås og prosjektleder for Ås internasjonale senter forteller om sitt arbeid med flyktninger og asylsøkere. Ny beskjed.

Kl. 10.45 - «Kor Arti’ i ny digital nettutgave».

Bård Hestnes, prosjektleder i Norsk kulturskoleråd

Kl. 11.00 - «Sang som ressurs i språkopplæringen»

Hvordan kan sang bidra til bedre språkferdigheter? Hvordan brukes sang som ressurs i barnehager, skoler og voksenopplæringen i dag og hvordan kan tilbudet styrkes fremover?

Panel: Ulrika Bergroth-Plur (daglig leder, Musikk i skolen/ Syngende skole), Nora B. Kulset (forsker, NTNU), Jorid Vale (folkemusiker, Syngende kommuner, Sauherad), Maisi Bäckman (lærer ved Møllergata skole).

Kl. 12.00 - Lunsj

Kl. 13.00 - Presentasjon av prosjekter:

·      «Syngende barnehager» - Unn Leyser Roaldsøy (styreleder, Musikk fra livets begynnelse)

·      «Syngende skole» - Ulrika Bergroth-Plur (Musikk i skolen/ Syngende skole)

·      «Dissimilis for alle» - Kristine Sundberg (Vikarierende generalsekretær, Dissimilis)

·      «Barn synger» - Victoria Liedbergius (daglig leder, Ung i kor)

·      «Baluba» - Siri Kvambe (daglig leder - Samspill International music network)

Kl. 14.00 - «Fra sang til språk»

Nora B. Kulset (Forsker og stipendiat, NTNU)

Kl. 14.30 - Pause

Kl. 14.45 - «Sang som kulturell brobygger»

Hvordan kan vi møtes gjennom sangen? Hvordan kan sang og det å synge sammen være et effektivt redskap for å skape gode sosiale relasjoner mellom barn og unge på tvers av etnisitet? Erfaringsdeling og debatt.

Panel: Alexander Krohg Plur (rektor, Ås kulturskole), Victoria Liedbergius (daglig leder, Ung i kor), Tooji (artist), Omer Bhatti (artist).

Kl. 15.45 - Fellessang