Omsorgssang

KURS I Omsorgssang

I dette kurset vil vi ha fokus på hvordan pleiepersonell selv kan ta i bruk sang og musikk som et verktøy i det daglige arbeidet. Begrepet omsorgssang brukes her om bevisst bruk av sang i daglige en-til-en-situasjoner med beboeren. Dette kan dreie seg om sang i stell-situasjon, sang i forflytningssituasjon, sang i spisesituasjon, eller sang som hygge-/sosialt tiltak mellom enkeltbeboer og personalet. Vi vil også vise eksempler på forskning som slår fast at omsorgssang gir både mer effektive og mer lystbetonte stellsituasjoner.

Det å synge er noe ikke alle er komfortable med, og derfor vil den praktiske delen av kurset handle mye om det å bli kjent med stemmen sin og hva den kan brukes til. Du trenger ikke være en stor sanger i utgangspunktet for å ha god nytte av omsorgssang! Din inspirator vil også hjelpe deg mye på veien til å bli trygg på å bruke sang sammen med beboere.

 

Foto: Werner Juvik