Sanggruppe for hjemmeboende demente

Alta kommune merker stor forskjell etter at hjemmeboende demente fikk et sangtilbud tilpasset sine behov. Sanggruppen møtes jevnlig for å øve, og dette har gitt positive endringer i humør og opplevd livskvalitet.

Trygge og gode rammer er en viktig forutsetning for denne gruppa, som nå møtes ukentlig for å synge. Kommunekoordinator Grethe Marit Olsen forteller at det er en merkbar endring i humør og trivsel hos de 6-8 sangerne etter at de ble med i gruppa. I tillegg til å ha god effekt på humøret, kan sanggrupper for demente også styrke hukommelse og generell livskvalitet.

Tilbudet startet opp for ett år siden, og nå har gruppa også holdt sin første konsert med kjente og kjære sanger på programmet. Sangstundene finner sted på kulturskolen en gang i uken, og brukerne blir hentet til og fra øvelsene av kommunalt ansatte. Dette innebærer at de kommer seg ut av huset en gang i uka, og at de får synge i et fellesskap med andre i samme situasjon.

Den gode helsevirkningen er også en økonomisk fordel for kommunen, ettersom brukerne fortsatt bor hjemme. Kommunen vil derfor fortsette å prioritere sangtilbudet, med håp om at gruppa kan klare å bo hjemme lengst mulig.  

Sangstundene blir ledet av to-tre lærere i kulturskolen, som har tatt utgangspunkt i sanger som gruppa kjenner fra tidligere tider. Brukerne er veldig fornøyde, og alle er ivrige på å fortsette med sangstundene. På sikt håper lærerne at man kan flette inn andre sanger, slik at gruppa gradvis også kan utvide repertoaret sitt.

Alta er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner.

Vil du vite mer?

Kontakt kommunekoordinator og musikkpedagog Grethe Marit Olsen

tlf. 995 73 109.  

Tekst: Kristine Maria Lund