Korsang som recovery-fremmende tiltak for personer med psykiske helseplager

Kort om prosjektet

19 personer som hadde ulike psykiske plager, sang seg gjennom et kurs på 10 øvinger. Underveis og etter kurset ble de intervjuet om hvordan de opplevde å være med. Nå er resultatene fra korsangprosjektet publisert i Scandinavian Psychologist.

Betydningen av korsangen

Det overordnede temaet betydningen av korsangen gjenspeiler informantenes opplevde utbytte av å synge i kor. Mestring, økt glede og overskudd var sentralt i deltakernes beskrivelser. Betydningen av et anerkjennende og trygt miljø og et fellesskap ble også trukket fram av mange informanter.

Frigjøring av energi

Korsangen fremsto som en meningsfull aktivitet, hvor økt glede og overskudd var felles for alle informantene. De fortalte at dette handlet om frigjøring av energi. Det handlet om å glede seg i forkant av øvelsene og sangglede under øvelsene, men også om glede mellom øvelsene. Informantene fortalte at de følte seg friere når de sang, og at det å synge virket positivt på humøret. Gjennom korsangen hadde de funnet tilbake gleden over sang og musikk, fortalte de.

Ottar Bjerkeset, Anne Maria Dyrstad og Arve Almvik ved Nord universitet i Levanger er tre av forskerne bak fokusgruppestudien. Felleskapet og trygge rammer er stikkordene for et positivt resultat. Foto: Bjørnar Leknes / Nord universitet.

Ottar Bjerkeset, Anne Maria Dyrstad og Arve Almvik ved Nord universitet i Levanger er tre av forskerne bak fokusgruppestudien. Felleskapet og trygge rammer er stikkordene for et positivt resultat. Foto: Bjørnar Leknes / Nord universitet.