Godt blanda

Koret ”Godt blanda” er et kvinnekor for elever ved voksenopplæringen på tettstedet Melbu. ”Vi ser hverandre begge veier,” sier dirigent Helene Enochsson om de populære øvelsene med fokus på sang og språk. 

Koret startet opp for fem-seks år siden, og består av ca 25 kvinner i alderen 18-40 år fra mange forskjellige nasjonaliteter og språkgrupper. Koret ledes av distriktsmusiker og dirigent Helene Enochsson og logoped Kjersti Jørstad, som jobber parallelt med å øve inn tekst og melodi sammen med kvinnene ved voksenopplæringen.

Koret er en obligatorisk del av norskopplæringen i Hadsel kommune, og har derfor kun norske sanger på programmet. Barnesanger og vuggeviser er populære sanger i koret, siden flere av kvinnene har barn i barnehage eller skole. Dermed kan de også synge sammen med barna når de kommer hjem med nye sanger på norsk i sekken.

Nye kordeltagere starter gjerne med å lære refrenget ”ko ko, ko ko” fra sangen ’Jeg gikk en tur på stien’, siden denne er lett å få til uavhengig av språkgruppe eller nasjonalitet. Kvinnene møtes til øvelse en time i uka på Hadsel Voksenopplæring, som står for de økonomiske og praktiske ressursene til koret. Koret har blitt høyt prioritert av ledelsen ved voksenopplæringen, og dette har skapt gode arbeidsforhold for koret og lederne.

Koret har også hatt suksess med et sangprosjekt med barnehager på Melbu, der barna ble invitert til voksenopplæringen for lunsjkonsert. Der sang barna litt for de voksne tilhørerne før de hadde noen fellesnumre sammen med koret. I tillegg lærer kvinnene flere norske sanger som kan brukes til allsang, siden barnehage og eldreomsorg gjerne er nye arbeidsplasser for nyankomne i kommunen.

Sangene øves inn ved hjelp av bilder på overhead, og lederne peker og prater mye rundt bildene på øvelsene. I forkant legger dirigenten inn bilder på nøkkelord i teksten, og deretter jobber logopeden særskilt med den språklige uttalen. Denne formen for sang i språkopplæring har også en fordel fordi man kan bruke lengre tid på vokaler når man synger, sammenlignet med når man snakker. I tillegg kan kvinnene snakke sammen om innholdet i teksten og oversette for hverandre på øvelsene.

De som har vært med i koret en stund blir også forbilder for nye elever i koret, ved at de lærer om uformell sosialisering som kan være typisk for det norske samfunnet. Man lærer for eksempel å ta plass og å være synlig på scenen, samtidig som man lærer at man bør komme presis til øvelser og konserter. Flere av kvinnene har lang fartstid i koret, og dette er verdifullt for den musikalske og den sosiale erfaringsoverføringen. Kordeltagerne er opptatt av å løfte hverandre og å ta vare på tida de har sammen, og deres egen favoritt på sangrepertoaret er ’La oss leve for hverandre’ av Gluntan.

Det populære koret har blitt godt kjent gjennom lokalpressen, og de har hatt konserter både alene og i samarbeid med distriktsmusikere og lokale musikere. De deltar fast på tv-aksjonens innsamling, og har sunget på kommunestyremøter, lunsjkonserter, kulturfredag og jul- og sommeravslutninger på voksenopplæringen. I tillegg har de deltatt på kor-treff og hatt konserter sammen med søsterkoret ”Paletten” fra Flyktningtjenesten på Sortland. Sangerne synger både solo og sammen, og de introduserer gjerne sangene selv. Et av høydepunktene for koret var å synge sammen med Ola Bremnes i Hurtigrutens Hus høsten 2015, og nå ser de frem mot nye konserter til sommeren og den kommende høsten.

Vil du vite mer?

Distriktsmusiker og dirigent Helene Enochsson, tlf. 976 41 559, e-posthelene.enochsson@gmail.com

Tekst: Kristine Maria Lund