Sertifisering av tegnsangdirigenter 2018

Tegnsang.jpg

Ung i kor skal i gang med et sertifiseringskurs i tegnsang i høst. 

Tegnsang er særdeles relevant for dirigenter for barnekor, pedagoger og lærere i skole, barnehage og SFO, musikkterapeuter og alle andre som jobber og synger med barn i det frivillige kulturlivet.

Kurset arrangeres over tre helgesamlinger i Trondheim høsten 2018.

Spørsmål? Ta kontakt med Annelise Ofstad Aar på e-post tegnsang@ungikor.no.