Strupebandet på Halsnøy i Kvinnherad Kommune

Strupebandet på Halsnøy i Kvinnherad Kommune

Korsang er en populær fritidsaktivitet, og mange tusen nordmenn er medlem av kor. Nøyaktig hvor mange er det ingen som har oversikt over, men kororganisasjonene har ca. 60 000 medlemmer. Det er grunn til å tro at tallet er betydelig høyere siden mange kor ikke er organiserte.

Erfaringsvis er det mange nye korsangere som ikke har spesielt høye tanker om sin egen stemme. Hvis dette hindrer deg i å ta kontakt med et kor, så husk at stemmen kan trenes opp. Mange dirigenter har høy kompetanse om hvordan stemmen fungerer, og gir sangerne instruksjon gjennom øvelsen. Ved å forbedre pusteteknikken, klangplasseringen og kroppsholdning m.m. kan stemmen forbedres vesentlig. For mange hjelper det også å få brukt stemmen regelmessig.

Manglende noteferdigheter bør heller ikke hindre deg i å ta kontakt. I mange kor er det ingen krav om noteferdigheter, noe du kan sjekke ut på forhånd. Kanskje dirigenten spiller inn lydfiler som blir lagt ut på nettet eller brent på en CD? Under stemmegjennomgangen på øvelsen kan du også ta opp på telefonen din eller gjennom en ekstern opptaker. Eller hva med å stille seg ved siden av noen som er erfarne korsangere? Siden innlæringen av nye sanger gjerne starter ved semesterstart (vår og høst), kan det lønne seg å være med fra første øvelse. Da stiller du likt med de andre sangerne.

La heller ikke alder hindre deg. I dag er det mange spreke pensjonister som begynner i kor etter at arbeidslivet er over. Du kan fortsatt ha mange gode år i kor selv om du ikke er yrkesaktiv lenger.

For å få en oversikt over hvilke kor som finnes kan du gå inn på hjemmesiden til kommunen og sjekke ut kulturdelen. Der har mange kommuner oversikt over lokale foreninger og lag. Du kan også sjekke ut nettsidene til kororganisasjonene. De fleste organisasjonene har en link til medlemskorenes nettsider.

For de yngste:

Ung i kor

Ung kirkesang

For de voksne:

Norges korforbund

Norsk Sangerforum

Norsk Sangerforbund

Norges kirkesangerforbund

Faglitteratur du kan ha glede av:

Sangteknikk + CD - Carl Høgset

Korsang for alle - Jarle Flemvåg

Kor og stemmebruk - Terje Hanssen/ Magne Slettvold

Ingrid Bjørnovs Pianobok - Ingrid Bjørnov