Norges Korforbund

Norges Korforbund

Norges Korforbund hjelper til med etablering av nye kor i den Syngendne kommunen

Kor er "selvgående organisasjoner" som fortsetter å synge selv når syngende kommune-prosjektet er slutt. 100 av Norges Korforbunds medlemskor har holdt på i over 100 år!

Norges Korforbund kan bidra på følgende måter dersom dere ønsker å starte nye kor:

  • Gratis rådgivning knyttet til dirigent, repertoar, organisering og profilering av koret

  • Maler for vedtekter, avtaler og annet

  • 10 000,- kroner i etableringstilskudd til kor som retter seg mot unge voksne og til mannskor

  • Dirigenten får gratis kurs på en våre sommerkorskoler i Harstad eller på Hamar. (Fire ulike nivåer å velge mellom)

  • Kvalitetssikrede kurs i sangteknikk for kor

Kontaktperson: Åsmund Mæhle aasmund@korforbundet.no, telefon 932 48 278.