Syngende Skole

Det er 2 alternativer for rabatterte priser i en Syngende kommune.

1) Skoler som ligger i en av våre Syngende kommuner får 10% rabatt på programmet.

2) Kommuneavtale:

  • 30% rabatt på programmet for alle skoler som blir med.

  • 2 inkluderte fagseminarer pr. skoleår

En kommuneavtale fordrer at flere av kommunens skoler deltar. I og med at det er så stor forskjell på antall skoler i de Syngende kommunene, må det lages egen avtale for hver enkelt kommune. Kontakt oss på syngendeskole@musikk.no for mer informasjon.

Les mer om Syngende Skoler her: