Det lokale kultur -og musikklivet: en ressurs

Kurs - Det lokale kultur- og musikklivet: en ressurs! 

Kurset tar for seg hvordan en institusjon kan komme i kontakt med og bruke det lokale musikklivet. Lokalt musikkliv kan være en stor ressurs for institusjonen. Men hvordan får vi oversikt over hva som finnes – og hvordan etablerer vi kontakt med det. Og ikke minst – hvordan bruke lokalt musikkliv på en slik måte at det virkelig blir en ressurs. Ikke bare som hygge en og annen gang, men som et regulært og gjennomtenkt tilbud.