Syng mer - kor eller sanggruppe på institusjonen

Kurs - Syng mer - kor eller sanggruppe på institusjonen

Dette er et kurs spesielt tilpasset institusjoner som ønsker å starte sanggrupper og kor for personale/frivillige, som en del av satsning på arbeidsmiljø og trivsel for alle. 

Dette kurset handler om det å danne grupper eller kor på institusjonen. En sanggruppe eller et kor kan bidra til bedre arbeidsmiljø, mer kontakt mellom de ulike gruppene som bruker og jobber ved institusjonen, og man kan bli kjent med hverandre på helt nye måter. I kursheftet beskrives personalkor, beboerkor og sammensatte kor. Det er også et eget avsnitt om generasjonssang.