Arrangering av sang og musikkopplevelser

Kurs i Arrangering av sang- og musikkopplevelser

I dette kurset vil vi ha fokus på å arrangere og legge til rette for sang- og musikkarrangementer slik at det blir en god opplevelse for både publikum, artister og ansatte. Kurset tar for seg de forskjellige sider ved arrangørrollen, både før, under og etter konserten.