Syng deg friskere

Korsang virker positivt for psykisk helse, viser forskningsprosjektet ”Syng deg friskere”. ”Man kjenner at man lever, og ikke bare eksisterer”, sier kordeltager Linda Mari Hogstad entusiastisk.

Å synge i kor gir påfyll av gode øyeblikk og rom for ny selvforståelse for personer med psykiske helseplager. Høyskolelektorene Are Almvik og Grete Daling ved Høgskolen i Nord-Trøndelag står bak forskningsprosjektet om korsang og psykisk helse, som viser at korsang fremmer tilhørighet, overskudd og glede.

De 15 deltagerne i prosjektet ”Syng deg friskere” var personer med psykiske utfordringer, som var tilknyttet den kommunale psykiske helsetjenesten i fylket. Deltagerne deltok på ti ukentlige korøvelser, som varte ca 1,5 time hver gang. De hadde også mulighet til å ha med seg en hjelper fra kommunehelsetjenesten hvis de ønsket det.

Trygghet, aksept og felles forståelse var viktig for deltagerne i prosjektet. Fokus på egne ressurser og et fravær av negative holdninger gjorde korsangen til et diagnosefritt rom der de fikk være seg selv. Avspennings- og oppvarmingsøvelser gav økt kroppsbevissthet, og dette lindret også de psykiske helseplagene.

Kordirigentens mellommenneskelige forståelse og relasjonelle kompetanse ble også løftet frem som en viktig faktor av deltagerne. Høyskolelektor Daling har bakgrunn som sangpedagog og var dirigent for prosjektkoret, og hennes sensitivitet og positive væremåte gjorde at deltagerne følte seg trygge på øvelsene.

Daling var opptatt av at alle skulle oppleve mestring gjennom korsangen, og hun jobbet også mye gehørbasert slik at noteark og ferdigheter i notelesing ikke skulle være nødvendig.

Ingen av deltagerne hadde sunget i kor før, men har etter prosjektet startet revygruppa ”Alle kan” på eget initiativ. Forskerne håper at den svenske modellen ”korsang på blå resept” kan bli et tilbud i norsk helsetjeneste på lengre sikt.

Tekst: Kristine Maria Lund