Utdanning i integrert bruk av musikk, sang og bevegelse

Det nærmer seg søknadsfristen for et nytt kull i utdanningen musikkbasert miljøbehandling.

Starttidspunkt: 18.09.2017, Sluttidspunkt: 13.12.2017 

Sted: Levanger, Norge

Musikkbasert miljøbehandling 7, 5 studiepoeng, Nord universitet

Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og skal gi trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse og demens. Det vil også bli gitt en innføring i betydningen av tverrfaglig samarbeid.

MÅLGRUPPE: Målgruppen for studiet er ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren, og personer som jobber med musikk, dans og bevegelse – hos barn og unge. Dette inkluderer ansatte som jobber i kulturskoler.

OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad eller tilsvarende, eller opptak etter vurdering av realkompetanse

Målgruppen for studiet er ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren, og personer som jobber med musikk, dans og bevegelse hos barn og unge. Dette inkluderer også ansatte som jobber i kulturskoler.


Studiet er samlingsbasert og går over 3 samlinger.


Opptakskravet til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende, eller opptak etter vurdering av realkompetanse.