Korsang og mentale helseutfordringer

Foto: mentalhelse.no

Foto: mentalhelse.no

Korsang kan gi mennesker med mentale helseutfordringer både sosiale og emosjonelle gevinster.

I 2011 ble det satt i gang et forskningsprosjekt hvor 137 personer med mentale helseutfordringer ble invitert til å delta i sanggrupper. Deltakerne ble delt inn i 7 grupper, som møttes ukentlig for å øve. I tillegg ble det arrangert felles konserter for alle gruppene. Prosjektet varte over 3 semestre. Hensikten var å evaluere dette innovative sangprosjektets virkning på deltakerne. 

42 av deltakerne fylte ut et såkalt  CORE-spørreskjema (brukt for å måle mental helse). Dette ble gjort både da prosjektet startet og 8 måneder etter at det var ferdig. Det ble også samlet inn kvalitative tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Resultatene viser at deltakerne har klare forbedringer i sin mentale helse målt ved hjelp av CORE – skjemaene. De som ga kvalitative tilbakemeldinger fortalte også om bedre helse som et resultat av prosjektet. Korsang kan dermed sies å gi mennesker med mentale helseutfordringer både sosiale og emosjonelle gevinster. 

Referanse: Stephen Clift, Ian Morrison, (2011) "Group singing fosters mental health and wellbeing: findings from the East Kent “singing for health” network project", Mental Health and Social Inclusion, Vol. 15 Issue 2, pp.88 - 97

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.