Multikulturelle kor

Foto: Ersnt Rolf

Foto: Ersnt Rolf

Korsang kan bidra til språktrening, integrering og sosialt fellesskap for flyktninger og asylsøkere. 

I en studie som publiseres i 2016 undersøker Anne Haugland Balsnes hvilken betydning korsang kan ha for asylsøkere og flyktninger. Ved hjelp av en casestudie i et kor for denne målgruppen, hvor hun intervjuet deltakerne samt gjennomførte deltakende observasjon, fant hun at korsang kan ha en lang rekke positive effekter:

Multikulturelle kor for asylsøkere og flyktninger kan gi helsebringende medmenneskelighet, skape et sosialt fellesskap og bidra til mening i hverdagen.

Korsang kan også bidra til at deltakerne føler seg myndiggjort og respektert, og ikke minst gi god språktrening og dermed bidra i integreringsprossessen.

Referanse: Balsnes, Anne Haugland (forthcoming). “Hospitality in multicultural choral singing”. International Journal of Community Music.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.