Sang i fengsel

Korsangsaktivitet i fengsel gir innsatte muligheten til å møte andre med samme interesser, danne vennskap og sammen gjøre noe positivt ut av soningstiden. 

I et fengsel i Midtvesten (USA) ble det gjennomført et korsprosjekt hvor forskerne ville se på effektene av å synge i et kor hvor både innsatte i fengselet og “vanlige” korsangere utenfra var med. De ville blant annet finne ut om korsangerne utenfra endret sine holdninger til de innsatte, samt undersøke om de innsatte endret oppfatning om sin egen sosiale kompetanse i løpet av prosjektperioden.

44 korister (22 fra hver “gruppe”) møttes for å synge sammen ukentlig over en periode på 12 uker. Prosjektet ble avslutten med en konsert. De “vanlige” korsangernes holdninger ble målt ved hjelp av en såkalt “Attitudes towards prisoners scale” før og etter prosjektet. Alle deltakerne fylte ut et spørreskjema med åpne svarmuligheter, der de fortalte om sine erfaringene med korsangen.

Det forskerne fant da de analyserte svarene var at holdningene til de “vanlige” korsangerne ovenfor de innsatte hadde endret seg betraktelig i positiv retning. De innsatte fortalte om økt selvtillit, glede og muligheten til å bidra til noe positivt gjennom korsangen. De følte seg dessuten mer respektert og opplevde at de fikk en forbindelse til livet utenfor fengselet. Prosjektet bidro også til at nye vennskap ble dannet samtidig som relasjonene mellom de innsatte og deres venner og familie ble styrket.

Referanse: Cohen, Mary L. 2012: Harmony within the walls: Perception of worthyness and competence in a community prison choir. International Journal of Music Education 30 (1), 47-57.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.