Give me 5!

Give me 5 har blitt et populært korprosjekt blant 5. klassingene i Surnadal kommune. Hvert år opptrer en kjent artist eller et band på avslutningskonserten sammen med elevene, til stor jubel fra familie og venner i Kulturhuset.

En av musikklærerne får ansvar for å velge ut repertoar sammen med årets artist, og i år var Frode Alnæs på konsertplakaten sammen med elevene. Konsertprogrammet ble satt sammen av både korsang og soloinnslag, med blant annet Everyone Needs A Friend og Long December Night fra Alnæs’ band Dance with a Stranger.

Musikklæreren sender repertoaret videre til musikklærerne på de andre skolene i kommunen, og deretter øver hver lærer inn sangene med sine elever. Forberedelsene starter som regel et par måneder før konserten skal finne sted, og innøvingen gjøres ved hjelp av lydfiler i de ordinære musikktimene på skolen.

De 60 elevene fra de ulike skolene møtes første gang om morgenen på konsertdagen, og da starter fellesøvelsene til kveldens konsert sammen med artisten. Tidligere har elevene fått besøk av blant annet Bjarne Brøndbo, Viggo Sandvik og Henning Sommerro, og kultursjef Lilli Husby forteller at elevene er like spente hvert år på hvem de skal opptre med.

På konserten har 5.klassingene på seg fargerike t-skjorter med en åpen hånd og tallet 5 inni, som illustrerer navnet på koret. Kulturhuset tar seg av de tekniske forberedelsene før konserten i storstua, som pleier å bli fullsatt av 300 familiemedlemmer, slektninger og venner.

Give me 5 ble første gang gjennomført i 2009, og er et samarbeid mellom oppvekstavdelingen og kulturavdelingen i Surnadal kommune. Prosjektet er i dag nedfelt i det lokale læreplanverket, og står på det årlige kulturbudsjettet i kommunen.

Prosjektet er også en god møteplass for elevene fra de ulike grendeskolene i kommunen, før de skal begynne i samme klasse på ungdomsskolen et par år senere. Mange får nye venner gjennom øvelsene, og sangfellesskapet er også en god kilde til mestring og trivsel for elevene.

Surnadal er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner.

Vil du vite mer?

Enhetsleder for kultur Lilli Husby

tlf. 911 12 416

e-post: lilli.husby@surnadal.kommune.no

Tekst: Kristine Maria Lund