Internasjonal festdag

Internasjonal festdag er en årlig kulturfest med ulike verksteder for barn og voksne. Sang og fellesskap var temaet for årets festival, som fant sted 16. april i den syngende kommunen Ås.   

Kulturfesten gikk av stabelen fra kl 11-15 på Kulturhuset og biblioteket i Ås, og i løpet av dagen kunne de besøkende gå på sangverksteder, språkkafé og fotoutstilling. Flere lokale kor opptrådte med korsang, og det ble arrangert ansiktsmaling for de minste og klesbytting for de voksne.

På verkstedene fikk deltakerne lære ulike sanger og vokalteknikker av profesjonelle utøvere innenfor de forskjellige fagområdene. På verkstedet i jodling kunne barn og voksne lære grunnleggende prinsipper i kunsten å jodle, og på verkstedet i beatboxing kunne man lære grunnleggende lyder og å bruke en loopmaskin.

Musikk, sanglek og bevegelse var temaet for verkstedene i kropp og stemme og sang for de minste, og på verkstedet i barnesanger med balkansk vri fikk deltakerne høre norske barnesanger ispedd balkanske rytmer. Verkstedene var gratis og åpne for alle.

Mikkel Gaup åpnet kulturfesten med joik fra balkongen på Ås kulturhus, og i løpet av dagen fikk de besøkende også høre innslag fra Ås korforening, Ås barne- og ungdomskor, studentkoret Noe Ganske Annet og sangtrioen Tea Time. Dagen ble avsluttet med allsang i kinosalen for alle som var til stede.

Det internasjonale bandet fra Bjørnebekk asylmottak spilte flere låter på festdagen, og i tillegg deltok dansegruppa Shqiponjat, som består av albansk-norske barn og ungdommer. De besøkende kunne også se på fotoutstillingen ”Øyeblikk av Gleder Nordover”, som fokuserte på små øyeblikk av glede i båtflyktningenes reise fra den greske øya Lesvos. 

Språkkafé ble også lansert på Ås bibliotek på årets festival. Språkkaféen har blitt holdt ukentlig etterpå, og finner sted onsdager fra kl 12.30 til 14.30. På språkkaféen kan man treffe nye bekjentskaper og øve seg på det norske språket, og kaféen er åpen både for norskspråklige og fremmedspråklige. Det blir servert gratis kaffe og te, og man kan også ta med matpakke og spise lunsj der.

Internasjonal festdag ble første gang holdt våren 2012, og på årets festdag var 800 barn og voksne innom festivalen. Festdagen ble arrangert med støtte fra Kulturdepartementet via Norsk Kulturhus Nettverk.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ås internasjonale kultursenter, Ås kulturskole, Ås kulturhus, Ås bibliotek, miniUKA, Bjørnebekk asylmottak, Refugees Welcome to Ås og Røde Kors.

Ås er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner. 

Vil du vite mer? Kontakt prosjektleder Ellen Sibe Kråkenes i Ås internasjonale kultursenter, e-post Ellen.Sibe.Krakenes@as.kommune.no, tlf. 64 96 23 92

Tekst: Kristine Maria Lund