Sang på jobben som arbeidsmiljøtiltak

Foto: Silverkingsinging.com

Foto: Silverkingsinging.com

Korsang som miljøtiltak på arbeidsplassen utfordrer kollegaers syn på seg selv og hverandre, og skaper glede og adspredelse.

To norske forskere, Anne Hauglans Balsnes og Dag Jansson, publiserte i 2015 en studie hvor de så på hvordan arbeidstakerne opplevde å synge i kor på arbeidsplassen og hvilken effekt dette hadde for miljøet og for deltakerne. Et av prosjektene var på Østlandet og et på Sørlandet. I disse prosjektene ble hele avdelinger engasjert til å synge i kor, ikke bare spesielt interesserte – som i vanlige bedriftskor. Undersøkelsen ble gjennomført som casestudier med gruppeintervjuer, deltakende observasjon og spørreundersøkelser.

Resultatene viste at det å synge på jobben gir glede, adspredelse og fellesskap. Det får arbeidstakerne ut av komfortsonen og kan gjøre at man går inn i andre roller i fellesskapet. Når nye “identiteter” skapes, utfordrer man også hvordan kollegaer ser på hverandre, og hvordan man ser på seg selv. Hele arbeidsfellesskapet dermed kan endres gjennom et slikt prosjekt.

Referanse: Balsnes, Anne Haugland og Jansson, Dag 2015. “Unfreezing Identities. Exploring choral singing in the workplace.” International Journal of Community Music, vol. 8:2, 2015: pp. 163-178.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.