Sang i lokalt blandakor – betydning for deltakere og lokalsamfunn

Foto: Søgne Bygdekor

Foto: Søgne Bygdekor

Et kor er en møteplass i lokalsamfunnet og er med på å skape høytid og fest ved spesielle anledninger. 

Anne Haugland Balsnes gjennomførte I 2004-2009 en casestudie hvor hun ville undersøke hvilken betydning det å synge i et lokalt kor har for sangerne. Studien besto av dokumentanalyse, deltakende observasjon og intervjuer av medlemmene i et amatørkor i Søgne kommune.

Resultatene viser at det å synge i kor bidrar til lokal identitet og tilhørighet. Et kor er en møteplass i lokalsamfunnet og også et ressurs –og omsorgssenter. Det lokale koret bidrar til å skape høytid og fest ved spesielle anledninger. For den enkelte sanger kan korsangen bidra til mestring og myndiggjøring og gi vitalitet og gode opplevelser. I tillegg er koret en sosial ressurs. Koret bidrar til mening og sammenheng i livet. I lys av et helhetlig helsebegrep peker dette mot korsang som en helsefremmende aktivitet.

Referanse: Balsnes, Anne Haugland (2012). “Choral singing, health and quality of life: The story of Diana.” Journal of Arts&Health. Vol 4, issue 3, pp. 249-261/Balsnes, Anne Haugland (2009). Å lære i kor. Belcanto som praksisfellesskap. Oslo: Unipub.

artlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.