Amatørkorsang og helsegevinster

Foto: Roar Barros-Ødegård

Foto: Roar Barros-Ødegård

En undersøkelse av korsangere fra Australia, England og Tyskland viser at korsang gir sosiale, emosjonelle og fysiske gevinster. 

I 2012 ble det organisert en studie av amatørsangere fra Australia, England og Tyskland. Hensikten var å undersøke hvilke gevinster korsang har for helse og velvære. 169 personer deltok på undersøkelsen og de ble kartlagt ved hjelp av et spørreskjema som forteller om livskvalitet.

Undersøkelsene viste at det å synge i kor har sosiale, emosjonelle, fysiske og kognitive gevinster. Resultatene var de samme uavhengig av demografi, geografi eller opprinnelig livskvalitet. Korsang kan dermed være helsefremmende uansett kjønn, alder, nasjonalitet eller helsestatus.

Referanse: Livesey, L., Morrison, I., Clift, S. and Camic, P. (2012) Benefits of choral singing for social and mental wellbeing: Qualitative findings from a cross-national survey of choir members, Journal of Public Mental Health, 11, 1, 10-27.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.