Krafttak arrangerer sangprosjekter på asylmottak

Sammen med de Syngende kommunene Alta, Målselv, Steinkjer, Ås, Harstad og 20 norske kor bidrar Krafttak for sang til at mange asylsøkere får et sangtilbud høsten 2016.

Krafttak for sang har fått midler fra IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) fordelt gjennom Musikkens studieforbund og deres prosjekt Smia (sang og musikk i asylmottak) til å gjennomføre prosjekter i asylmottak. Denne høsten arrangerer vi flere tiltak sammen med noen av de Syngende kommunene. Følgende tiltak er i planleggingsfasen eller i gang:

  • Målselv – «Fargerike» og Sang, musikk, dans og drama på språkkafe
  • Ås – Internasjonalt kor, barselssang og band, samspill og sang i musikkbingen på asylmottaket
  • Steinkjer – Sang -og dansekurs i asylmottak
  • Alta – Sangstunder på asylmottak
  • Harstad – Multikulturelt kor

Tiltakene gjennomføres med profesjonelle instruktører og er gratis for beboerne på asylmottakene.

I tillegg ønsker vi å arrangere åpen korøvelse i asylmottak i samarbeid med 20 kor rundt om i landet, og lyser i den forbindelse ut midler til dette.

Vi i Krafttak for sang er glade for å ha så mange flinke samarbeidspartnere rundt om i Norge, og gleder oss til å fortelle mer om gjennomføringen av prosjektene.