Åpen korøvelse

Flere kor inviterer til åpne korøvelser der man kan være med og synge og bli kjent med andre korsangere. Norsk Sangerforum har utarbeidet en modell med gode råd for kor som vil åpne dørene for nye gjester på øvelsene.   

Målet for de åpne øvelsene er at nye deltagere skal få lære en sang eller to, samtidig som de kan bli bedre kjent med andre korsangere gjennom et sosialt og musikalsk fellesskap. De åpne øvelsene har ikke påmelding og det er valgfritt oppmøte, men korene håper selvsagt at den musikalske smaksprøven kan medvirke til flere nye medlemmer på sikt.

Besøkende trenger ikke å ha noen musikalske forkunnskaper for å delta på en åpen øvelse, og man velger selv om man vil være med og synge eller om man vil høre på koret. Damekoret Vocalis i Moss er blant korene som har gjennomført åpen øvelse, og fem av de åtte besøkende ønsket her å bli faste medlemmer etterpå.

Åpne øvelser kan gjennomføres i den vanlige øvingstiden, og er derfor ikke ressurskrevende for koret eller dirigenten. Norsk Sangerforum har laget et oppslag for kor som vil invitere til åpen øvelse, og de anbefaler at man henger de opp på butikker, kulturskoler og offentlige steder. Det kan også være lurt at informasjonen er på flere språk, dersom stedet har innbyggere med flere morsmål enn norsk. Målet er at flest mulig skal få vite om arrangementet, og at det skal være så inkluderende som mulig.

På åpne øvelser er det fordelaktig å jobbe med sanger som koret ikke kan fra før, slik at opplevelsen og innøvelsen blir mest mulig realistisk og inviterende for nye gjester. Stolene kan gjerne settes på ulike steder mellom korsangerne, slik at gjestene raskt blir en del av gruppa og det ikke skilles mellom kor og publikum.

Notelesing og bruk av noteark kan være en utfordring for både for nye og faste korsangere, og de faste sangerne kan gjerne nevne dette for den nye sidemannen under øvelsen. Før øvelsen begynner kan noen fra koret stå utenfor og ta i mot gjestene, og det kan være lurt at inngangen er godt merket. Døren til selve øvingslokalet kan med fordel også stå åpen, slik at gjester som kommer sent kan komme inn underveis. Øvelsen kan avsluttes med at koret synger en av sangene de har på repertoaret for gjestene.

Voksenopplæringsforbundet i Akershus og Akershus sangerforum har publisert flere sanger som er lette å lære og som kan brukes på åpne korøvelser. Disse sangene ligger tilgjengelige som noter i Norsk Sangerforums virtuelle sangbok

Her kan man finne eksempler på sanger innen flere sjangre som blant annet kirkemusikk, flerkulturelle sanger eller engelske slagere. I tillegg kan man kontakte Norsk Sangerforum hvis man ønsker å få tilsendt noter til bruk på åpne øvelser.

Åpne korøvelser ble første gang arrangert av Norsk Sangerforum som en stafett for kor i Akershus gjennom prosjektet ”Syng med eget nebb” høsten 2014. Stafetten ble holdt over en uke som en del av Læringsdagene for voksne, og på forhånd kunne korene melde seg på stafetten gjennom et skjema på Norsk Sangerforums hjemmeside. Prosjektet er et samarbeid mellom Voksenopplæringsforbundet i Akershus og Akershus sangerforum, som håper at flere vil få oppleve gleden av å synge sammen med andre.

Akershus Sangerforum er et distriktsforbund i Norsk Sangerforum, som er en av Krafttak for Sang sine partnerorganisasjoner.

Vil du vite mer? Kontakt Norsk Sangerforum, e-post: sangerforum@musikk.no

Tekst: Kristine Maria Lund