Skedsmo Seniorkor

Skedsmo seniorkor er et energisk og aktivt kor med stor vitalitet og pågangsmot. De femti sangerne feirer snart fem år på scenen, og de jobber stadig med å øve inn nytt materiale og utvikle seg videre.

Det dyktige koret har et høyt ambisjonsnivå, og dirigent Charlotte Wilhelmsen forteller at mange blir imponerte når de hører koret synge. Sangerne er i aldersgruppen 60-90 år, og for medlemmene er øvelsene en populær start på uka. Mange av sangerne har sunget i andre kor tidligere, og flere synger også parallelt i flere kor.

Øvelsene finner sted på formiddagstid hver mandag, og koret øver to timer i lokalene til Skedsmo kulturskole. Disse lokalene pleier å stå tomme på dagtid, og stilles til disposisjon av kommunen. Seniorkoret er et tilbud for eldre i Skedsmo kommune gjennom Den kulturelle spaserstokken, og kommunen dekker også lønn for dirigenten.

Øvelsene på dagtid er på mange måter et suksesskriterium for koret. Mange eldre foretrekker å ha et tilbud på dagtid fremfor om kvelden, og korets dirigent opplever også dette som positivt i forhold til eget engasjement. Musikere og kulturskolelærere jobber ofte på kveldstid, og derfor kan anledning til å jobbe om formiddagen være både praktisk og lett å få til. Hvis man ønsker seg et musikalsk innslag fra et kor på dagtid, kan det dessuten være vanskelig å få noen som kan stille. Seniorkoret i Skedsmo dekker dermed et behov som er etterspurt både for aldersgruppen og arbeidsmarkedet.

Koret har jevnlige opptredener på Senioruniversitetet i Lillestrøm og hos pensjonistforeninger i området, og dette har også bidratt til en jevn tilstrømming av nye medlemmer i koret. Mange får lyst til å bli med når de hører koret synge, og i tillegg kommer det også nye sangere via de faste medlemmene i koret. Koret har ingen opptakskrav.

Koret pleier å gjøre innslag med 4-5 sanger, og det rikholdige repertoaret gjør at de kan sette sammen ulike program etter anledning og behov. Takket være den store medlemsmassen kan de ofte stille på kort varsel.

Repertoaret har stor spennvidde og varierer fra nordiske viser og kjente Prøysen-sanger, til klassiske sanger og låter fra musikaler. Blant korets mange favoritter er ”Å for en morgen, å for en herlig dag” og den svenske visen ”Vennskap”, men sangerne er også glade i å videreutvikle seg og jobber stadig med å øve inn nytt materiale. 

Korets opptredener er ofte for publikummere i samme aldersgruppe som koret selv. Koret besøker de tre eldreinstitusjonene i kommunen fast to ganger i året. I tillegg har de samarbeidet med orkesteret på Skedsmo kulturskole, der de sang Hallelujakoret fra Messias av Händel sammen med sangelever og lærere på kulturskolens julekonsert.

Før sommeren holdt koret også kveldskonserten ”Skedsmo seniorkor går til scenen”, til stor glede for de 200 publikummerne. På repertoaret stod blant annet Slavekoret av Verdi, og selv om flere i koret var spente på å skulle synge på italiensk, ble dette en god erfaring med stor mestringsfølelse. For familie og venner i publikum var det også sterkt å høre Gabriellas sang og teksten ”det er nå som livet er mitt”, fra flere av sangerne som er over 80 år gamle.

Både dirigent og sangere opplever at koret holder seg vitalt og aktivt gjennom øvelsene i seniorkoret. Mange er dedikerte og pugger tekst utenat før øvelsene, og koret ønsker stadig å utfordre og utvikle seg videre. Nå håper koret at flere kommuner vil satse på et lignende tilbud, som gir en stor helsegevinst for deltakerne og mye glede til publikum.

Vil du vite mer?

Kontakt sanger, sangpedagog og dirigent Charlotte Wilhelmsen, tlf. 988 11 268, e-post: chwilhelmsen@gmail.com

Tekst: Kristine Maria Lund