Sang og musikk i den daglige omsorgen for demenspasienter

Foto: Kavlifondet.no

Å lære opp pleiepersonell til å bruke enkle sang- og musikkaktiviteter i eldreomsorgen er anvendbart, kostnadseffektivt og gir gode resultater. Sang og musikk har både kognitive, følelsesmessige og sosiale effekter for demente og deres omsorgspersoner.

Forskerne i denne undersøkelsen ville se hvilken effekt bruk av sang og musikk har i den daglige omsorgen for demenspasienter. 89 par med pasienter og omsorgsarbeidere ble plassert tilfeldig enten i en sanggruppe, musikklyttegruppe eller i en kontrollgruppe. Sang- og musikkgruppene gikk over en ti ukers periode.

Pasientene gjennomgikk en grundig nevrologisk undersøkelse, kognitive tester og utfylling av en livskvalitetsskala før og etter aktivitetsperioden og igjen etter 6 måneder. Familiemedlemmene fylte ut spørreskjemaer.

Resultatene fra undersøkelsen viste at pasientenes humør, orienteringsevne, kort- og langtidsminne, og delvis også oppmerksomhet og generell funksjons- og kognitive evne ble forbedret for demenspasientene som var i sang-og musikkgruppene. Dessuten bidro aktiviteten til å øke livskvaliteten for omsorgspersonene. Sang og musikk i den daglige omsorgen for demenspasienter har dermed både kognitive, følelsesmessige og sosiale effekter. 

 Å lære opp pleiepersonell til å bruke enkle sang- og musikkaktiviteter i eldreomsorgen er anvendbart og kostnadseffektivt.

Referanse: Särkämö, T, Tervaniemi, M, Laitinen, S, Numminen, A, Kurki, M, Johnson, JK, & Rantanen, P. (2014). Cognitive, Emotional, and Social Benefits of Regular Musical Activities in Early Dementia: Randomized Controlled Study. The Gerontologist. Vol 54/4, pp.634-65).

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.