Språktilegnelse gjennom sang

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Sang letter tilegnelsen av norsk språkopplæring hos minoritetsbarn i barnehager, viser nyere forskning. Et felles nettverk for musikk og språk i hjernen bidrar til å bygge språk gjennom sang. 

Forskning på minoritetsspråklige barn i norske barnehager viser god effekt av sang som virkemiddel for å tilegne seg et nytt språk. Å synge er verdifull språktrening som også er sosialt og morsomt for barna, de lærer nye ord samtidig som de blir bedre kjent med hverandre.

Sanger og rim på barnas morsmål kan dessuten være positivt for barnas selvfølelse i barnehagen. Minoritetsspråklige barn får gi uttrykk for egne følelser og identitet, samtidig som de også blir kjent med norskspråklige barn ved å lære deres sanger på norsk. 

Ved å synge kan barnehageansatte dessuten fange barnas oppmerksomhet uavhengig av morsmål og språkferdigheter i barnegruppa. Sangen kan skape positive følelser mellom barna, noe som kan styrke den sosiale inkluderingen hos barn med et annet morsmål.

Sosial inkludering er viktig for å kunne lære et nytt språk, men inkluderingen kan også utebli hvis man ikke kan noe av språket fra før. Sangens musikalske og sosialiserende virkning bryter dermed dette doble dilemmaet knyttet til språk og inkludering.

Funnene er basert på observasjoner av barn i norske barnehager og kvalitative intervjuer med barnehageansatte.

Referanse: Kulset, N.B. 2016. “Sang som døråpner til et nytt språk for barn med et annet morsmål”. I Stine Isaksen et. al. (red.) Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning. Herning: Videncenter for Sang.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.