Sang i skolen styrker selvbilde og sosial tilhørighet

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Det britiske sangtiltaket Sing up har hatt positiv effekt på barns selvbilde og opplevelse av sosial tilhørighet i skolen. 

Formålet med Sing up var at alle skolebarna som deltok i sangprogrammet daglig skulle oppleve sang av høy kvalitet, og at hver skole skulle ha en sanglærer. I etterkant ble det undersøkt hvordan sang i skolen kan påvirke barns sangutvikling og sosiale inkludering, med fokus på barnas opplevelse av egen sangevne, selvfølelse og sosial tilhørighet.

Barnas sangevne ble vurdert ut fra en normalisert sangstandard av forskerne, der barna skulle synge to velkjente sanger. I tillegg fylte barna også ut spørreskjema knyttet til egenopplevelse. Her vurderte de både egen sangevne og i hvilken grad de opplevde å være sosialt inkludert.

Resultatene viser at elevene som deltok gjennomsnittlig lå to år foran øvrige elever i forhold til sangutvikling. De minste barna lå tre år foran jevnaldrende som ikke deltok. Disse barna var både mer fornøyde med seg selv og hadde en sterkere opplevelse av sosial tilhørighet. I tillegg var de også mer positive til sang i skolen som helhet. Funnene er uavhengige av alder, kjønn og etnisitet.

Sangprogrammet foregikk i britisk skole fra 2007-2011. Over 6000 britiske skolebarn i alderen 7-10 år deltok i undersøkelsen.

Referanse: Welch, G.F. et al. 2014. Singing and social inclusion. Frontiers in Psychology volum 5: 803. doi:  10.3389/fpsyg.2014.00803

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.