Den gode sangøkten

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

God sangledelse er en viktig forutsetning for den gode sangøkten, viser forskning på barn i britisk skole. God sangundervisning kan finne sted overalt hvis den blir ledet på en kvalifisert måte.

Britiske forskere sammenlignet observasjoner av to sangøkter på tilsammen 48 skoler, hvorav cirka halvparten deltok i Chorister Outreach Programme (COP, delprosjekt under det nasjonale Sing Up-prosjektet) mens den andre halvparten ikke deltok.

På COP-skolene ble sangøktene ledet av en utdannet sanglærer gjennom sangprogrammet, mens i den andre halvparten som ikke deltok i programmet, ble øktene ledet av klassens egen lærer på skolene.

Resultatene viser at en god sangøkt er ledet av en trygg sanger eller lærer, som bruker mange og varierte metoder i undervisningen. Barna er aktive gjennom sangen, og det gis rom for spørsmål til læreren. Økten har en god start og avslutning, den inneholder ro, men har også et godt tempo eller driv. I tillegg gir læreren barna tydelige tilbakemeldinger og positiv feedback, samtidig som han eller hun relater læringen til barnas liv.

Referanse: Saunders, J., Papageorgi, I., Himonides, E., Rinta, T., and Welch, G. F. (2011). Researching the Impact of the National Singing Programme ‘Sing Up’ in England: Diverse Approaches to Successful Singing in Primary Settings. London: International Music Education Research Centre, Institute of Education.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.