Utvidet musikkundervisning gir bedre skolemiljø

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Utvidet musikkundervisning gir bedre opplevelse av skolemiljøet, viser ny forskning. Elever som får utvidet musikkundervisning opplever større muligheter for mestring, de oppfatter det sosiale klimaet som bedre og er mer fornøyde med skolen.

Undersøkelsen ble gjennomført på ti skoler i Finland, der utvalgte klasser fikk tre ekstra timer musikkundervisning per uke. Elevenes vurdering av skolemiljø i disse klassene ble deretter sammenlignet med andre klasser der elevene ikke fikk et utvidet tilbud. Elevene fikk også utvidet undervisningstilbud i idrett og visuell kunst, men disse fagene gav ikke de samme resultatene som musikk.

Elevene i musikklassene hadde en større opplevelse av egen mestring og muligheter i klasserommet, og de opplevde også det sosiale klimaet i klassen som bedre. Dette medførte at de var mer fornøyde med skolen som helhet enn de øvrige elevene.

Totalt 735 elever deltok i undersøkelsen ved å fylle ut et spørreskjema, og elevenes vurdering av skolemiljøet ble deretter sammenlignet.

Sammenligningen av egenvurdering hos elever i eksperimentklasser (418 elever) og normalklasser (317 elever) viste at musikkelevene hadde en betydelig bedre opplevelse av skolemiljøet enn de øvrige elevene. Musikkelevene hadde imidlertid vist interesse for musikkfaget i utgangspunktet, og videre forskning bør derfor undersøke hvordan et utvidet musikktilbud kan påvirke også andre elevgrupper.  

Referanse: Eerola P.S og Eerola T. 2014. Extended music education enhances the quality of school life. Music Education Research, volume 16, issue 1, pp. 88-104. DOI:10.1080/14613808.2013.829428

 

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.