Korsang for KOLS-pasienter

Foto: helseinfonett.no

Foto: helseinfonett.no

KOLS-pasienter kan oppleve forbedret lungekapasitet ved å synge i kor i tillegg til at det er sosialt og gir økt velvære. 

I en studie publisert i 2012 ville en gruppe engelske forskere undersøke om korsang er en gjennomførbar, akseptabel og effektiv aktivitet for pasienter med KOLS. Deltakerne ble invitert med i et 36-ukers program med korøvelser hver uke. Deltakerne gjennomgikk tester av åndedrettsfunksjon og selvrapportert livskvalitet før og etter prosjektet. Det ble også samlet inn skriftlige kommentarer før, under og etter prosjektet.

 Resultatene viser at deltakerne fortalte om gradvis forbedret lungekapasitet og positiv effekt på generell fysisk helse samt psykologisk velvære. Dessuten var aktiviteten sosial – deltakererne fikk treffe andre med KOLS. Studien viser at korsang både er en akseptabel og gunstig aktivitet for pasienter med KOLS.

Referanse: Skingley, A., Page, S., Clift, S., Morrison, I., Coulton, S., Treadwell, P., & ... Shipton, M. (2014). “Singing for Breathing”: Participants' perceptions of a group singing programme for people with COPD. Arts & Health: International Journal For Research, Policy & Practice, 6(1), 59-74. doi:10.1080/17533015.2013.840853

 Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.