Korsang for kreftpasienter

Illustrasjonsfoto: Kreftforeningen

Illustrasjonsfoto: Kreftforeningen

Korsang ser ut til å ha positiv effekt på kreftpasienters mentale helse og kan redusere angst og depresjon.

I Wales ble det i 2012 utført et 3-måneders korprosjekt for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet med prosjektet var å undersøke hvilken effekt korsang kan ha på livskvaliteten og lungekapasiteten til kreftpasienter. Studien hadde 30 deltakere som enten var tidligere pasienter eller pårørende. Alle fylte ut spørreskjema om livskvalitet, angst, depresjon og utslag på fatigue score (utmattelse) ved prosjektets begynnelse og slutt. I tillegg ble kreftpasientenes lungekapasitet og åndedrettets muskelstyrke målt. 10 av deltakerne ble også intervjuet om sine erfaringer med koret.

Undersøkelsene viste at tre måneders korsang førte til økt vitalitet, sosial funksjon og forbedre mental helse. Deltakerne følte seg oppløftet og opplevde at de fikk bedre selvtillit og selvfølelse. Korsangen førte også til redusert angst og depresjon, men forskerne fant derimot ingen reduksjon i fatigue score eller økning i lungekapasiteten. Det ser ut til at korsang har god effekt på kreftpasienters mentale helse, og at dette er en god måte å møtes for pasienter og pårørende. Reaultatene kan også være relevant for andre kroniske sykdomstilstander.

Referanse: Gale, N.S., Enright, S., Reagon, C., Lewis I. and Deursen, R. van (2012). “A pilot investigation of quality of life and lung function following choral singing in cancer survivors and their carers.” ecancer 6 261 / DOI: 10.3332/ecancer.2012.261.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.