KFS deltok på Kulturdepartementets strategimøte for kor

Foto: Wenche Nybø / Kulturdepartementet

Foto: Wenche Nybø / Kulturdepartementet

8. september inviterte Kulturdepartementet kor og kororganisasjoner til møte om sin nye korstrategi. På vegne av Kulturdepartementet deltok bl.a. statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag. I alt 60 personer var til stede.

Det var et stort engasjement blant deltagerne for å styrke både bredde og topp innenfor Norges mangfoldige korbevegelse. Vi i krafttak ser frem til å ha et nært samarbeid med kororganisasjonene for bl.a. å bidra til økt rekrutering bl.a. dagens barn og unge.