Krafttak-konferansen 2015

100 deltakere fra hele landet var samlet til Krafttak for sang-konferansen 2015 i Oslo 19. november på Thon Conferense Universitetsgaten. Konferansen, som ble åpnet av syngende statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra Kulturdepartementet, presenterte status for de ulike delprosjektene i Krafttak for sang. Bjørn Kruse holdt foredrag om temaet «Din stemme er deg», og Astrid Kvalbein ledet en samtale med Anita Skorgan, Solveig Kringlebotn, Unni Wilhelmsen og Solveig Slettahjell om sangens betydning.

Som seg hør og bør på en konferansen om sang var det en rekke sanginnslag med bl.a.  Anine Kruse Skatrud, Benedikte Shetelig Kruse og Jannike Kruse Jåtog, Lars Bremnes og sangambassadører fra Bjørnemyr skole og Vasuku Jayapalan. Krafttak for sang sine inspiratorer Charlott-Renee Sandvik Clasen og Silje Worquenesh Østby Kleiven ledet allsang med konferansedeltakerne.

Vi ønsker vel møtt til ny konferanse høsten 2016. Dato kommer senere.