Sang i internasjonal barselgruppe

Sang i internasjonale barselgrupper er et tilbud for mødre med spedbarn i den syngende kommunen Ås. Gjennom musikk som universalspråk kan mødre synge sammen og bli kjent på tvers av egen språkbakgrunn.  

Førti prosent av de fødende i Ås kommune kommer fra andre land, og fremmedspråklige mødre som ikke snakker norsk eller engelsk kan risikere å falle utenfor vanlige barselgrupper. Ås kommune ønsker derfor å legge til rette for tidlig integrering spesielt for denne gruppa ved hjelp av en time med sang i uka. Gruppene fungerer som vanlige babysangsamlinger, men har ekstra fokus på det språklige i sang og kommunikasjon.

Sanggruppene startet opp vårsemesteret 2016 på kulturskolen i Ås, og er et samarbeid mellom kulturskolen, helsestasjonen og asylmottaket i kommunen. Sanggruppene er både for norsktalende og fremmedspråklige mødre, og foregår over en seks ukers periode. Timene ledes av en lærer fra kulturskolen, og undervisningsspråket er norsk eller engelsk ut fra hvilke språkferdigheter man har i den enkelte gruppa.

I gruppene synger man mest norske sanger og gjerne barnesanger, slik at mødrene kan synge til barna og lære seg norsk. Når sangtimen er over kan man sitte sammen og snakke eller spise matpakke for å bli bedre kjent. Kvinnene tolker gjerne for hverandre hvis noen i gruppen har problemer med å forstå norsk eller engelsk.  

Gruppene består av en blanding av etnisk norske mødre og mødre med en annen etnisk bakgrunn. Som regel deltar 5-10 mødre med spedbarn. Mødrene melder seg på via helsestasjonen i Ås kommune, som deretter kontakter kulturskolen når de har et passende antall som ønsker å være med i internasjonal barselgruppe.  

Formålet med sanggruppene er å fremme tidlig integrering og samtidig hindre utenforskap, slik at mødre til spedbarn kan skape et sosialt nettverk med andre mødre i barselperioden. Nå håper Ås kommune at deltakelsen i barselgrupper også vil oppmuntre til videre kontakt etter at barselperioden er over.

Ås er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner.

Vil du vite mer?

Kontakt prosjektleder Ellen Sibe Kråkenes i Ås internasjonale kultursenter, e-post Ellen.Sibe.Krakenes@as.kommune.no, tlf. 64 96 23 92

Tekst: Kristine Maria Lund