Internasjonalt kor og band på Bjørnebekk asylmottak

På Bjørnebekk asylmottak i Ås kommune øver internasjonalt kor og internasjonalt band en gang i uka. Mottaket har sin egen musikkbinge med instrumenter og gode øvingsfasiliteter, som hele tiden er åpen for beboerne.   

Kor- og bandaktivitetene på mottaket er lagt opp som åpne verksteder, slik at beboerne kan komme og gå som de vil på øvelsene. Oppmøtet varierer fra to og opptil tolv deltakere på hver av aktivitetene, og det varierer også hvem som kommer fra uke til uke. Koret og bandet har hver sin instruktør som er lærere på Ås kulturskole, og øvelsene varer henholdsvis en og to timer. Bandet har også sin egen Facebook-gruppe der de følger opp hva som skal gjøres fra gang til gang.  

Musikkbingen inneholder blant annet slagverk, gitarer, bass, keyboard, elpiano, djember og ukuleler, og alle som har lyst kan være med og synge eller spille. Flere deltar på begge aktivitetene, og alderssammensetningen varierer fra ungdomsskolealder og oppover. Beboerne har også mulighet til å låse seg inn og bruke musikkbingen når de ønsker det utenom øvelsene.

Koret har nylig startet et samarbeid med Publikumskoret på Den Norske Opera og Ballett, og i mai deltok åtte barn og voksne fra mottakskoret på en av Publikumskorets konserter i Operaen. Sangerne fra mottakskoret deltok på allsang til refrengene ”Ro, ro, ro din båt” og ”Hvem kan segla foruten vind”, som de hadde øvd på i noen uker før konserten fant sted.

Selve konserten ble holdt i en av de mindre salene på Operaen, som var fullsatt med 200 publikummere. Konserten ble ledet av Marianne Oulie Wiik, som er operasanger, pianist og kunstnerisk leder for Publikumskoret. Til høsten planlegger korene en ny konsert sammen, der de vil samles til nytt repertoar på en av Operaens scener.

Koret på mottaket setter også opp egne forestillinger når de har anledning og nok innøvde sanger, og har hatt forestilling med sanger fra deltakernes eget hjemland på Kulturhuset og kinoen i Ås. Koret og bandet pleier også å delta på ulike mindre arrangementer i løpet av året, som sommerfest og julefest på mottaket.

Den syngende kommunen Ås har et stort internasjonalt miljø, der 20 prosent av befolkningen er fra et annet land. Bjørnebekk asylmottak er et stort mottak i kommunen med cirka 200 beboere, der flere asylsøkere bor i flere år. Mottaket samarbeider med blant andre Ås internasjonale kultursenter som er en del av Ås kulturskole, der de jobber spesielt for å utvikle en åpen flerkulturell aktivitetsarena.  

Ås er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner, og Den Norske Opera og Ballett er en av Krafttak for Sang sine partnerorganisasjoner.

Vil du vite mer? Kontakt prosjektleder Ellen Sibe Kråkenes i Ås internasjonale kultursenter, e-post kulturskolen@as.kommune.no, tlf. 64 96 23 92

Tekst: Kristine Maria Lund