Program 19. oktober

PROGRAM 19. OKTOBER

Kl. 09.30 - Registrering og kaffe

Kl. 10.00 - Sanginnslag ved sangambassadører fra Bjørnemyr skole.

Kl. 10.10 - Offisiell åpning

Statssekretær Bård Folke Fredriksen

Kl. 10.20 - Velkomsthilsen

Hans Kåre Flø (leder av styringsgruppen, Krafttak for sang)

Kl. 10.30 - «Sang i asylmottak»

Ellen Sibe Kråkenes fra den syngende kommunen Ås og prosjektleder for Ås internasjonale senter forteller om sitt arbeid med flyktninger og asylsøkere. Ny beskjed.

Kl. 10.45 - «Kor Arti’ i ny digital nettutgave».

Bård Hestnes, prosjektleder i Norsk kulturskoleråd

Kl. 11.00 - «Sang som ressurs i språkopplæringen»

Hvordan kan sang bidra til bedre språkferdigheter? Hvordan brukes sang som ressurs i barnehager, skoler og voksenopplæringen i dag og hvordan kan tilbudet styrkes fremover?

Panel: Ulrika Bergroth-Plur (daglig leder, Musikk i skolen/ Syngende skole), Nora B. Kulset (forsker, NTNU), Jorid Vale (folkemusiker, Syngende kommuner, Sauherad), Maisi Bäckman (lærer ved Møllergata skole).

Kl. 12.00 - Lunsj

Kl. 13.00 - Presentasjon av prosjekter:

·      «Syngende barnehager» - Unn Leyser Roaldsøy (styreleder, Musikk fra livets begynnelse)

·      «Syngende skole» - Ulrika Bergroth-Plur (Musikk i skolen/ Syngende skole)

·      «Dissimilis for alle» - Kristine Sundberg (Vikarierende generalsekretær, Dissimilis)

·      «Barn synger» - Victoria Liedbergius (daglig leder, Ung i kor)

·      «Baluba» - Siri Kvambe (daglig leder - Samspill International music network)

Kl. 14.00 - «Fra sang til språk»

Nora B. Kulset (Forsker og stipendiat, NTNU)

Kl. 14.30 - Pause

Kl. 14.45 - «Sang som kulturell brobygger»

Hvordan kan vi møtes gjennom sangen? Hvordan kan sang og det å synge sammen være et effektivt redskap for å skape gode sosiale relasjoner mellom barn og unge på tvers av etnisitet? Erfaringsdeling og debatt.

Panel: Alexander Krohg Plur (rektor, Ås kulturskole), Victoria Liedbergius (daglig leder, Ung i kor), Tooji (artist), Omer Bhatti (artist).

Kl. 15.45 - Fellessang

 

 

Program 20. oktober

PROGRAM 20. OKTOBER

Kl. 09.30 - Registrering og kaffe

Kl. 10.00 - Fellessang

Kl. 10.10 - «Den europeiske korbevegelsens bidrag til mottak av flyktninger»

Ved Sonja Greiner (generalsekretær, Europeisk korforbund) og Côme Ferrand Cooper (styremedlem, Europeisk korforbund).

Kl. 10.30 - «Sang i asylmottak»

Hvilken betydning har kulturaktiviteter i asylmottaket? Hvordan kan det frivillige sangfeltet og profesjonelle utøvere og pedagoger bidra til økt livskvaliteten på norske asylmottak? Hvem benytter seg av tilbudene og hvordan kan flere grupper inkluderes i tilbudene fremover? 

Panel: Igor Dunederovic (artist/ tidligere asylsøker), Pål Djuve (generalsekretær, Folkeakademienes Landsforbund), Maimuna Sey (bosetting og aktivitetsleder på Dikemark statlige mottak), Bwamy Walumona (dirigent - Sang uten grenser), Kjetil Aamann (Norsk sangerforum)

Kl. 11.30 - Minikonsert med Igor D. og Fetterforeningen (Igor Dunderovic, Elvis Medic og Mili Orucevic)

Kl. 12.00 - Lunsj

Kl. 13.00 - Presentasjon av prosjekter:

·      «SMIA – Sang og musikk i asylmottak» – Mari Tangen (seniorrådgiver, Musikkens studieforbund).

·      «Flerkulturelt prosjekt i eldreinstitusjon» – Kristi Stedje (prosjektleder, Syngende eldreinstitusjoner – Krafttak for sang)

·      «Sang uten grenser», internasjonalt kor – Bwamy Walumona (dirigent)

·      «Samspill med asylsøkere på og utenfor mottak» – Siri Kvambe (Samspill international music network)

Kl. 14.00 - Sanginnslag ved Kevin Mbugua, Ina Makeda Dhyre, Theras Mehari og Øyvind Eliassen

Kl. 14.10 - Krafttak for sang– Den syngende kommune (med vekt på asylsøkere og flyktninger)

Jarle Flemvåg (prosjektleder – Krafttak for sang)

Kl. 14.30 - Pause

Kl. 14.45 - «Sangens betydning for et inkluderende lokalsamfunn»

Hvordan kan sangfeltet bidra til et inkluderende lokalsamfunn? Hvordan kan kommunene legge forholdene bedre til rette for frivillige og profesjonelle krefter som en inkluderende ressurs? Hvilke grupper av befolkningen nås i dag, og hvordan skal man nå de gruppene som faller utenfor? 

Panel: Signe Marie Kittelsaa (kultursjef, Vinje kommune/ Syngende kommune), Elin Persson (dirigent/ leder av musikkfaglig råd og sentralstyremedlem, Norges korforbund), Hans Olav Baden (kantor, Holmlia kirke/programutvikler musikk, KFUK-KFUM), Barth Niava (Afrikansk formidlingssenter), Amal Aden (Forfatter, tolk og samfunnsdebattant m.m.)

Kl. 15.45 - Fellessang

Kl. 16.00 - Slutt

Med forbehold om endringer.