Konferanse

Program 20. oktober

PROGRAM 20. OKTOBER

Kl. 09.30 - Registrering og kaffe

Kl. 10.00 - Fellessang

Kl. 10.10 - «Den europeiske korbevegelsens bidrag til mottak av flyktninger»

Ved Sonja Greiner (generalsekretær, Europeisk korforbund) og Côme Ferrand Cooper (styremedlem, Europeisk korforbund).

Kl. 10.30 - «Sang i asylmottak»

Hvilken betydning har kulturaktiviteter i asylmottaket? Hvordan kan det frivillige sangfeltet og profesjonelle utøvere og pedagoger bidra til økt livskvaliteten på norske asylmottak? Hvem benytter seg av tilbudene og hvordan kan flere grupper inkluderes i tilbudene fremover? 

Panel: Igor Dunederovic (artist/ tidligere asylsøker), Pål Djuve (generalsekretær, Folkeakademienes Landsforbund), Maimuna Sey (bosetting og aktivitetsleder på Dikemark statlige mottak), Bwamy Walumona (dirigent - Sang uten grenser), Kjetil Aamann (Norsk sangerforum)

Kl. 11.30 - Minikonsert med Igor D. og Fetterforeningen (Igor Dunderovic, Elvis Medic og Mili Orucevic)

Kl. 12.00 - Lunsj

Kl. 13.00 - Presentasjon av prosjekter:

·      «SMIA – Sang og musikk i asylmottak» – Mari Tangen (seniorrådgiver, Musikkens studieforbund).

·      «Flerkulturelt prosjekt i eldreinstitusjon» – Kristi Stedje (prosjektleder, Syngende eldreinstitusjoner – Krafttak for sang)

·      «Sang uten grenser», internasjonalt kor – Bwamy Walumona (dirigent)

·      «Samspill med asylsøkere på og utenfor mottak» – Siri Kvambe (Samspill international music network)

Kl. 14.00 - Sanginnslag ved Kevin Mbugua, Ina Makeda Dhyre, Theras Mehari og Øyvind Eliassen

Kl. 14.10 - Krafttak for sang– Den syngende kommune (med vekt på asylsøkere og flyktninger)

Jarle Flemvåg (prosjektleder – Krafttak for sang)

Kl. 14.30 - Pause

Kl. 14.45 - «Sangens betydning for et inkluderende lokalsamfunn»

Hvordan kan sangfeltet bidra til et inkluderende lokalsamfunn? Hvordan kan kommunene legge forholdene bedre til rette for frivillige og profesjonelle krefter som en inkluderende ressurs? Hvilke grupper av befolkningen nås i dag, og hvordan skal man nå de gruppene som faller utenfor? 

Panel: Signe Marie Kittelsaa (kultursjef, Vinje kommune/ Syngende kommune), Elin Persson (dirigent/ leder av musikkfaglig råd og sentralstyremedlem, Norges korforbund), Hans Olav Baden (kantor, Holmlia kirke/programutvikler musikk, KFUK-KFUM), Barth Niava (Afrikansk formidlingssenter), Amal Aden (Forfatter, tolk og samfunnsdebattant m.m.)

Kl. 15.45 - Fellessang

Kl. 16.00 - Slutt

Med forbehold om endringer.