Krafttak bidrar til kvensk sanghefte

Blant vinnerne som får en pengepremie etter å ha blitt trukket ut av sangaktivitetene under Syng ut!-2015 er Ruijan kväänit - Lemmijokilaiset (Norske kvener - Lakselv). Vi gratulerer! Onnee! 

Pengene skal bidra til et spesielt sangprosjekt, forteller Liv Annie Johansen som er leder av foreningen. Et sanghefte med tekst og noter til kvenske sanger er nemlig på trappene. Lemmijokilaiset har sett behovet for lokal sangbok som er lett å ta med seg. Den skal inneholde sanger for barn og voksne samt rim og regler. Sangene har vært sunget i generasjoner av den kvenske befolkningen i bunnen av Porsangerfjorder og i Lakselvdalen. 

Lakselv kvenforening bruker sang aktivt. Blant annet tar de alltid en sang ved åpningen av møtene sine.

- Av de stedsfaste minoritetene her i nord, eller i "Ruija" som det kalles på kvensk (landområdet Finnmark og Nord-Troms) er vel kvenene de siste som har satt seg til bords. Jeg regner med at bakgrunn og etnisk- og kulturell slektskap mellom den norske nasjonalminoriteten kvenene og andre østersjøfinske minoriteter i Karelen, Nord-Finland og Nord-Sverige allerede er kjent gjennom omtale på nettet og i mediene. Likevel er det godt for egen kulturell selvfølelse å kunne jobbe spesielt for revitalisering av immateriell kulturarv, som sanger, regler/rim, historier, sagn og annen muntlig overleverte tradisjoner jo er. Dette trenges det å få dokumentert mens kildene er i live og tradisjonene lever, forteller Arne Gustav Sorgmunter, styremedlem i foreningen. 
I månedsskiftet juni-juli i år drar Lemmijokilaiset på en studie- og opplevelsestur til russiske Karelen. Der vil de gjøre seg kjent med de karelske minoritetene; karelere, votere, vepsere og ingermanlendere. Prosjektet har fått navnet "Kvensøsken i Øst" og er støttet av Barentssekretariatet og Norsk Kulturråd. Kvenene fra Lakselv venter å bli møtt med sang og tradisjonsmusikk og skal gjengjelde velkomsten etter beste evne.