Sang tilhører alle

Den belgiske organisasjonen Koor & Stem har publisert et inspirasjonshefte med tips om hvordan en kan hjelpe barn å synge. Heftet kan du laste ned som en gratis ebok på henholdsvis fransk, tysk, engelsk eller flamsk/nederlandsk.

Slik kan vi få millioner av barn til å synge i løpet av en enkelt generasjon. Dette er det ambisiøse målet til Koor & Stem, som er en paraplyorganisasjon for flamske kororganisasjoner. 

Hvis et barn synger, skyldes det at hun eller han har lært å synge, enten det er i hjemmet, på skolen, i et kor eller et annet sted. Inspirasjonsheftet beskriver ulike tiltak som kan hjelpe barn til å synge. 

Du kan lese mer om prosjektet og laste ned inspirasjonsheftet fra nettstedet til Koor & Stem her:

http://www.koorenstem.be/index.php?onderdeel=5423&titel=EN+-+Singing+belongs+to+everyone