Musikkglede i fengsel og frihet

 © Mari Tangen, Miff

 © Mari Tangen, Miff

Sang- og musikkgleden er stor for innsatte som vil synge i kor eller spille i band i norske fengsel. Musikk i fengsel og frihet (Miff) jobber for at disse aktivitetene skal videreføres og medvirke til sosial inkludering også etter endt soning.

Miff engasjerer instruktører som er musikkterapeuter eller musikkpedagoger, og som legger til rette for sang- og musikkaktiviteter for innsatte i fengslene. Disse aktivitetene har resultert i både konserter, musikaler, kulturfestivaler og CD-innspillinger etter at Miff ble etablert for 25 år siden.

Repertoaret bygges opp av de innsatte selv, og tar utgangspunkt i sanger og låter som de kan fra før. I fengselskoret starter man gjerne med sanger som de innsatte kjenner fra sitt hjemland, og som er en del av deres musikkerfaring og interesser. I bandene er enkel blues eller standardrepertoar populært, og i tillegg skriver de innsatte en del musikk selv som de sampler og spiller inn.

Musikk som er lett å øve inn og som låter fint gir god motivasjon på de første øvelsene, og låter man har et personlig forhold til gir også et godt driv til det videre arbeidet. Denne formen for brukermedvirkning er en viktig suksessfaktor for musikkgleden og aktivitetene i Miff.

Flere fengsel har etter hvert fått egne musikkrom og gode lokaler for kulturaktivitet, og Miff bidrar også med støtte til kjøp og lån av instrumenter.  Gjennom Arrangørskolen i Miff kan innsatte lære å arrangere konserter selv, og etter endt produksjon får de kompetansebevis på at de har vært med og rigget.

Musikken er et fristed og et felles språk når man ikke har et annet felles språk, sier administrativ leder Mari Tangen om mangfoldet blant innsatte. Hun påpeker at musikkgruppene virker positivt mot sosial ekskludering og uskrevne sosiale strukturer i fengselsmiljøene. I tillegg kan musikken gi rom for en mer positiv selvforståelse, som kan motvirke tunge tanker og lært hjelpeløshet i fengslet.

Miff jobber også med å videreføre musikktilbudet man har hatt i fengslet når man kommer ut igjen. Instruktørene har kontakt med innsatte etter at de har blitt løslatt, og inviterer til deltagelse på nye kulturarenaer og gode møteplasser på utsiden av fengslet.

Målet er at musikkgleden som innsatt skal danne grunnlag for deltakelse i det ordinære og frie musikklivet etterpå, og at man lettere skal komme tilbake til samfunnet igjen.

Miff drives av Musikkens Studieforbund. 

Kilde: Lars Tuastad ”Innanfor og utanfor. Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern”. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Bergen, 2014.

Vil du vite mer?

Miff : miff@musikk.no

Musikkens Studieforbund : msf@musikk.no

Tekst: Kristine Maria Lund