Sangskatten

Sangskatten har blitt et populært sangprosjekt på tvers av kulturer og generasjoner i Sauherad kommune. Skattejakten på gode sanger har ført til at innbyggerne synger mer sammen og har blitt bedre kjent.  

Sangpedagog Jorid Vale har god kjennskap til det rike sang- og kulturlivet i bygda, og sammen med sangutvalget har hun vært en viktig drivkraft for å samle inn sanger til Sangskatten. Sangskatten består av 12 årshjulsanger, 12 stamsanger, 12 småstubber og 12 sanger i tida. Lista over sanger blir distribuert i det månedlige bygdebladet Helsing, og alle husstander i bygda får bladet i posten.

”Man får menneskets historie gjennom sangene”, sier Vale om sangens betydning for innbyggerne i kommunen. Hver måned ringer man noen i bygda som kan ha et forhold til månedens sang, og intervjuet kommer deretter på trykk i bygdebladet. På denne måten knytter sangen også menneskene i bygda tettere sammen. 

Disse månedlige sangene kalles årshjulsanger, og kan knyttes til årstidene og de ulike månedene i året. ”No livnar det i lundar” er for eksempel månedens sang i april, og ”Ja vi elsker” er sangen for mai måned i kommunen. Teksten til månedens sang blir trykket i bygdebladet, og i tillegg skriver man gjerne litt om sangen og tekstforfatteren.

Stamsangene er identitetsbyggende sanger som har blitt produsert i Norge, og som beskriver hvordan det er å bo i landet. Blant forfatterne her er Halldis Moren Vesaas, Alf Prøysen og Aasmund Olavsson Vinje. I tillegg har sangutvalget samlet inn små stubber som er en del av den historiske kulturarven i bygda, og som er lette å huske. Disse er gjerne lokale sanger eller barnesanger som er gode til bruk i kommunikasjon.    

Sanger i tida er populære sanger som passer å synge for folk flest, med utspring i artister og band som Odd Nordstoga og Vamp. Sauherads egen ”Sauheradsang” av Liv Holtskog, som ble skrevet til bygda ved inngangen til år 2000, er også en av disse sangene.

Sangutvalget ønsker nå å spille inn sangene på CD, slik at de kan brukes til intern opplæring i barnehager, skoler, eldreinstitusjoner, frivillige lag og organisasjoner, og norskopplæring for fremmedspråklige i bygda. Neste mål for Sangskatten er å bestille en sang om epler og frukttrær, som kan skildre det rike fruktarealet i Sauherad kommune.  

Sauherad er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner.

Vil du vite mer?

Sangpedag og og forsangar Jorid Vale

tlf. 932 09 355

e-post jorid.vale@sauherad.kommune.no

Tekst: Kristine Maria Lund